• 601632840
  • 790790721
  • be@kitehero.pl

Kursy instruktorskie PZKite

Zapraszamy na kursy instruktorskie Polskiego ZwiA�zku Kiteboardingu PZKite

Terminy:

Przyjazd na kurs w sobotA� , w godzinach przedpoA�udniowych. PoczA�tek kursu godz. 10.00. ZajA�cia na kursie realizowane bA�dA� w godz. 10:00 -18.00.

Cena kursu: 2000 zA� (netto)

*moA?liwoA�A� wystawienia faktury po wczeA�niejszym zgA�oszeniu @.

Uczestnik kursu powinien speA�niaA� nastA�pujA�ce wymagania:a�?

Cena kursu zawiera:a�?

Uprawnienia po kursie:

Cena kursu nie zawiera:a�?

Zapisz siA� na kurs instruktorski:a�?

Po uzgodnieniu z organizatorem, uczestnik kursu ma:a�?

Dojazd

Dojazd wA�asny. PKP-kierunek a�� Hel. Na umA?wionych przyjeA?dA?ajA�cych, oczekujemy kamagra amex payment. na Dworcu PKP w Jastarni. Proponujemy bezpoA�rednie pociA�gi do Helu. Dojazd samochodem lub innymi A�rodkami, wedA�ug wA�asnych decyzji i kosztA?w.

instruktorskie2