• 601632840
  • 790790721
  • be@kitehero.pl

Spot i baza

Na przestrzeni wielu lat pracowaliA�my i byliA�my menadA?erami rA?A?nych baz kitea��owych w Polsce i za granicA�.

PrzyglA�daliA�my siA�A�ich dziaA�aniu od A�rodka, braliA�my udziaA� w ich A?yciu, funkcjonowaniu i tworzeniu, zaowocowaA�o to doA�wiadczeniem i wnioskami. StworzyliA�my bazA� i szkoA�A� posiadajA�cA� wiA�kszoA�A� zalet a jednoczeA�nie pozbawionA� wiA�kszoA�A� wad i bolA�czek trapiA�cych inne szkoA�y.

U nas to Ty jesteA� najwaA?niejszy!

Znajdziesz nas na kempingu Draga lub idA�c dalej ulicA� PolnA�, nad ZatokA� przy wyjA�ciu 52 po prawej stronie.

spot1

spot2

Spot

Nasza baza usytuowana jest na jednym z najlepszych spotA?w kiteowych w Europie a�� ogromnym obszarze pA�ytkiej wody na wysokoA�ci Jastarni na pA?A�wyspie helskim.

spot3

DziA�ki specyficznemu uksztaA�towaniu dna morskiego w Jastarni na krawA�dzi mielizny znajdujA�cej siA� na wprost Jastarni od strony zatoki spiA�trzajA� siA� fale. TA� mieliznA� najlepiej widaA� z lotu ptaka lub teA? z kosmosu . Fale powstajA� na skutek gA�A�bokiej na okoA�o 25 metrA?w wody przed mieliznA� jest, a na mieliA?nie okoA�o 0,5 metra przy wysokim poziomie wody lub tworzA� siA� wysepki przy niskim (jak dzisiaj). Ten skok gA�A�bokoA�ci generuje fale przy wietrze poA�udniowym. Mielizna ma dA�ugoA�A� okoA�o 2 kilometrA?w i szerokoA�A� od 100 do 500 metrA?w i rozciA�ga siA� mniej wiA�cej od stawy Kaszyca do ruin torpedowni zwanych dziA� „kamieniem”.

Fale tworzA� siA� przy wiatrach od SE przez S do SW z naciskiem na czyste S i osiA�gajA� wtedy nawet ponad 2 metry. OprA?cz fal jest teA? mniej lub bardziej pA�aska woda, wiA�c kaA?dy znajdzie dla siebie coA� miA�ego.

DziA�ki temu moA?emy uprawiaA� kitesurfing w warunkach niezwykle komfortowych i pA�ywaA� przy dosA�ownie kaA?dym kierunku wiatru a�� gdyA? nawet przy wietrze od brzegu motorA?wka wywozi nas daleko w zatokA� gdzie wiatr juA? finpecia united pharmacy. jest rA?wny a woda wciA�A? pA�ytka.

DuA?e rozmiary naszego spotu powodujA� A?e nigdy nie ma A�cisku na wodzie i moA?na skupiA� siA� tylko na sobie, swoim progresie i przyjemnoA�ci.